skip to content »

dmsfsc.ru

Chat melayu free

Contohnya perkataan Arab untuk buku /kita:b/ digunakan dalam semua bahasa yang disenaraikan, selain dari Melayu dan Indonesia (dimana ia spesifiknya bermaksud "buku agama").

Bahasa dialek selalunya digunakan untuk membezakan darjah dalam media bertutur tidak rasmi, seperti drama lipur lara dan rancangan bicara.

Bahasa Arab Sastera ataupun Bahasa Arab Klasik merupakan bahasa rasmi di semua negara Arab dan merupakan bahasa Arab yang diajar di sekolah pada semua peringkat.

Kadangkala "bahasa-bahasa" ini amat berbeza sehingga saling tidak dapat difahami oleh penutur masing-masing.

Secara amnya bahasa dialek ini ditulis, walaupun terdapat bahan kesusasteraan (terutamanya lakonan dan sajak) yang wujud dalam bahasa-bahasa dialek.

Situasi sosiolinguistik Arab dalam masa moden memberikan contoh utama fenomena linguistik yang dikenali sabagai diglosia – situasi yang menunjukkan penggunaan dua ragam bahasa yang terasing daripada bahasa yang sama, biasanya dalam situasi sosial yang berlainan.

Chat melayu free-84

Namun demikian, faktor yang lebih penting buat kebanyakan dialek ialah, sama seperti yang terdapat dengan bahasa-bahasa Romawi, pengekalan (atau perubahan maksud) bentuk-bentuk klasik itu.Justeru, aku dalam dialek Iraq, fīh buat Levant dan kayən untuk Afrika Utara semua membawa makna "terdapat" atau "ada", dan kesemuanya berasal daripada bentuk-bentuk bahasa Arab Klasik (masing-masing yakūn, fīhi, kā'in), akan tetapi berbunyi amat berlainan daripada yang asal.

Chat melayu free-34Chat melayu free-67Chat melayu free-80Chat melayu free-60

Bahasa Arab Magribi khususnya, tidak dapat difahami oleh penutur bahasa Arab yang tinggal di sebelah timur Libya (mahupun keadaan sebaliknya tidak berlaku kerana filem dan media lain dalam Bahasa Arab Mesir amat popular).keadaan ini membawa kepada para penyelidik untuk mengutarakan hujah bahawa terdapat dialek koine yang berprestij pada zaman satu atau dua abd selepas penaklukan Arab, dan ciri-ciri ini menular kepada wilayah-wilayah yang baharu ditakluk.(Ciri-ciri ini hadir sedikit sebanyak di dalam semenanjung Arab.Situasi fasiliti disglosik tukaran kod ini bilamana seorang penutur menukar ulang-alik tidak sedar antara dua aneka bahasa, kadangkala juga dalam ayat yang sama.Contohnya, perbualan Arab oleh warganegara berlainan yang memulakan perbualan lanats mendapati bahawa dialek mereka secara besarnya tidak dapat difahami (contoh, orang Maghribi berbual dengan orang Lubnan), kedua-dua sepatutnya mampu untuk menukar kod ke dalam Kesusasteraan Arab demi komunikasi.Arab adalah sumber kosa kata major untuk bahasa yang berbagai seperti bahasa Berber, Kurdish, Parsi, Swahili, Urdu, Hindi, Turki, Melayu, dan Indonesia, baik juga seperti bahasa lain di negara dimana bahasa ini adalah dituturkan.